Για να εκδώσετε αγωνιστική άδεια για τον 24ωρο κατεβάστε, εκτυπώστε και διαβάστε τις παρακάτω εγκυκλίους της ΟΜΑΕ.

Σε γενικές γραμμές χρειάζεται για τη Ζ2 η αίτηση αθλητή συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη από έναν παθολόγο και μία έγχρωμη φωτογραφία. Τη δίνετε μαζί με το παράβολο (60 ευρώ) στη Λέσχη σας που την αποστέλει στην ΟΜΑΕ και εκδίδεται η άδεια. Για τη Ζ1 χρειάζεται κανονική αγωνιστική άδεια

Αν δεν έχετε Λέσχη μπορείτε να εγγραφείτε στον Ιχνηλάτη ΔΩΡΕΑΝ, χωρίς ετήσιο παράβολο μέλους και εγγραφή.